Go to Top

APEL do właścicieli zwierząt pod hasłem “Sprzątam po swoim psie”

Przypominamy, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta, także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, tereny zielone. Przypominamy, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny.

DBAJMY O CZYSTĄ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS.