Go to Top

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/projekt-Budowniczych-23-29.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/projekt-Gwarków-2-12.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Załącznik-nr-2-umowa-.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Załącznik-nr-2-umowa-.docx http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zapytanie-ofertowe-ustalenia-formalne.docx

Zapytanie Ofertowe na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Lubinie przy ul: – Sztukowskiego 14-16, – Budowniczych LGOM 31-37, – Gwarków 46-50; 52-54; 56-60.

Załączniki Gwarków 56-60: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/49-08-PR-LUBIN-ul-Gwarków-56-60-remont-instal-elektr.ath_.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-01-piwnica-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-02-parter-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-03-RG-Garków-56-60.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-04-Elewacja-RG-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-05-TR-Gwarków.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-06-Elewacja-TR-PDF.pdf Załączniki Gwarków 46-50 : http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-01-piwnica-PDF-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-02-parter-PDF-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-03-RG-Garków-46-50.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-04-Elewacja-RG-PDF-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-05-TR-Gwarków-46-50.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-06-Elewacja-TR-PDF-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/49-06-PR-LUBIN-ul-Gwarków-46-50-remont-instal-elektr.ath_.pdf Załączniki Gwarków 52-54: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-01-Piwnica-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-02-Parter-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-03-RG-Gwarków-52-54.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-04-Elewacja-RG-PDF-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-05-TR-52-54.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-06-Elewacja-TR-PDF-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/49-07-PR-LUBIN-ul-Gwarków-52-54-remont-instal-elektr.ath_.pdf Załączniki Budowniczych LGOM 31-37 : http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-01-piwnica-PDF-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-02-parter-PDF-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-03-TG-TGA-33.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-04-TAB-31.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-05-TG-TGA-37.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-06-TAB-35.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-07-TL.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-08-Elewacja-TG-TGA.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-09-Elewacja-TAB-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-10-Elewacja-TL-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/49-04-PR-LUBIN-ul-Budowniczych-LGOM-31-37-remont-wewn-instal-elektr.ath_.pdf Załączniki Sztukowskiego 14-16: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-01-Piwnica-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-02-Parter.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-03-RG-Sztukowskiego-14-16.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-04-Elewacja-RG-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-05-TR-Sztukowskiego-14-16.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/E-06-Elewacja-TR-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-07-TL.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-08-Elewacja-TG-TGA.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-09-Elewacja-TAB-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/01/E-10-Elewacja-TL-PDF.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/02/49-02-PR-LUBIN-ul-Sztukowskiego-14-16-remont-instal-elektr.ath_.pdf