Go to Top

Przetargi

Zapytanie ofertowe

http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Formularz-ofertowy-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Formularz-ofertowy-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wzor-umowy-1.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wzor-umowy-2.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wzor-umowy-3.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wzor-umowy-4.pdf http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wzor-umowy-5.pdf

Przetarg nieograniczony na: wymianę wodomierzy oraz dostawę zestawu inkasenckiego do odczytu i rozliczenia

Załączniki: specyfikacja: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/SIWZ-wodomierze.pdf wykaz wodomierzy w węzłach: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wykaz-wodomierzy-w-węzłach-1.xlsx załącznik nr 2: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Załącznik-nr-2-formularz-wodomierze-2020.pdf wzór umowy: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/wzór-umowy-wodomierze-1.docxparafowany.pdf