FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″ Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków przy ul. Krupińskiego 39-45, 47-55, 57-65, 67-71, 73-79, 95-101″ — Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Oś Priorytetowa … Czytaj dalej FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI