Go to Top

PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Pełnomocnik przed pobraniem mandatu do głosowania i udziałem w Walnym Zgromadzeniu  winien okazać do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość.

Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania w każdy dzień roboczy w godzinach poniedziałki, środy i czwartki od 0700 do 1500, wtorki od 07 00do 17 00, w piątki od 07 00 do 13 00 w siedzibie administracji Spółdzielni przy ul. Krupińskiego 45 w Lubinie oraz na stronie internetowej Spółdzielni ( druk do pobrania poniżej)

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH SPÓŁDZIELNIA PROSI O SKŁADANIE PEŁNOMOCNICTW DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI POKÓJ NR 6 DO DNIA 10.10.2023 R. DO GODZ. 17.