Go to Top

Informujemy o uzupełnieniu porządku obrad w związku ze złożeniem przez Członków Spółdzielni projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni