Go to Top

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż na terenie Lubina działa PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), do którego możecie Państwo bez ponoszenia opłat oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.

 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie,
 • akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Warunkiem jest dostarczenie ich we własnym zakresie i okazanie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania w Lubinie.

W przypadku braku transportu, odpłatnym wynajęciem kontenerów i ich opróżnieniem zajmuje się na terenie Lubina kilka firm i do nich należy zwrócić się bezpośrednio w razie potrzeby, np. w przypadku remontu mieszkania i powstania dużej ilości odpadów.

Zachęcamy do korzystania z PSZOK!

Adres: Lubin, ulica Zielona 1 (za wysypiskiem śmieci).