Go to Top

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego informuje, iż na skutek pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Legnicy przez członka naszej Spółdzielni przeciwko SML-W, wydany został Wyrok, unieważniający uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 13/30-06-2011r z dnia 30 czerwca 2011r. zwalniającą z opłat na fundusz remontowy lokatorów, którzy w okresie od 23-04-2001r. do 30-07-2007r. przekształcili prawo do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zgodnie z prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 października 2013r. sygn. akt IC 265/13 przywraca z dniem 01- grudnia 2013r. opłatę na fundusz remontowy dla osób, które na podstawie powyższej uchwały były z tego obowiązku zwolnione.