Go to Top

Komunikat zarządu spółdzielni

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z licznymi pytaniami oraz niejasną sytuacją, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu Walnego Zgromadzenia   Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej im. dr.. Jana Wyżykowskiego w dniu 12.06.2024 r., a dotyczyła ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję lat 2024-2027 pragniemy Państwu przekazać, że zgodnie z art. 8 3  ust.9 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. DZ. U. z 2024 r., poz. 558): „Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu”. W opinii Radcy Prawnego Przemysława Kowalewskiego działającego na rzecz Spółdzielni oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, aby uznać wybór do Rady Nadzorczej, kandydata musi poprzeć większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Z oświadczeń komisji mandatowo- skrutacyjnych z wszystkich części Walnego Zgromadzenia żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów, a tym samym według opinii powyżej żaden kandydat  nie mógł zostać wybrany do Rady Nadzorczej.

Przeciwnicy Zarządu, którzy zasiadali w komisji mandatowo- skrutacyjnej  postanowili wbrew przepisom oraz opinii Prawnika, a także Związku Rewizyjnego w Zielonej Górze odczytać protokół Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencje lat 2024-2027, który wcześniej sami  przygotowali. Według ich protokołu  do Rady Nadzorczej dostały się osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów powołując się na Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Wielokrotnie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Radca Prawny oraz Związek Rewizyjny w Zielonej Górze przekazywali, że  zawsze pierwszeństwo ma ustawa, niezależnie od zapisów w regulaminie lub statucie.

Niestety nie wszyscy członkowie naszej Spółdzielni chcą działać w imieniu prawa oraz działają wbrew woli większości członków, którzy są zaniepokojeni i oburzeni sytuacją, która miała miejsce 12.06.2024 r.

Zarówno  Zarząd Spółdzielni  jak i członkowie zobowiązani są do  przestrzegania przepisów prawa.  Zarząd dołoży wszelkich starań, aby sprawa została pomyślnie zakończona.