Go to Top

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa im dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Zagłębia Miedziowego w Lubinie w roku 1990.

Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21-06-1990r.
Aktualnie Spółdzielnia zarejestrowana jest w KRS pod nr 0000205635.

Pierwszym Prezesem Zarządu Spółdzielni został Pan Stanisław Krauze i pełnił tę funkcję do 16-07-1991r.
Od 17-07-1991r. do 13-08-2004r. funkcję Prezesa pełnił Pan Jan Prokopczak.
Od 01-10-2004r. do 13-05-2009r. funkcję Prezesa pełnił Pan Ryszard Siwak.
Od 13-05-2009r. do 31-10-2009r. funkcję Prezesa pełniła Pani Iwona Orniacka.
Od 01-11-2009r. do 27-04-2011r. funkcję Prezesa pełnił Pan Władysław Iwanyniuk.
Od 01-05-2011r. do 29-08-2011r. funkcję Prezesa pełniła Pani Halina Lipke – członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowana do pracy w Zarządzie.
Od 01-09-2011r. do 18-10-2011r. funkcję Prezesa pełniła Pani Dorota Czarnecka – członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowana do pracy w Zarządzie.
Od 19-10-2011r. do 25-06-2012r. funkcję Prezesa pełnił Pan Henryk Ignasiak.
Od 26-06-2012r. do 08-07-2012r. funkcję Prezesa pełnił Pan Czesław Olczyk – członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pracy w Zarządzie.
Od 09-07-2012r. do 08.01.2013 r. funkcję Prezesa pełnił Pan Edward Klimka
Od 09.01.2013 r. do 14.02.2013 r. funkcję Prezesa pełnił Pan Czesław Olczyk czasowo oddelegowany do pracy w zarządzie,
Od 15.02.2013 r. do 28.02.2013 r. funkcję Prezesa pełniła Pani Grażyna Klim
Od 01.03.2013 r. funkcję Prezesa pełni Pan Tomasz Sobecki

Nasza Spółdzielnia zarządza 2 185 lokalami mieszkalnymi wg stanu na koniec roku 2010, w tym 69 lokalami lokatorskimi, 899 lokalami własnościowymi, 1 212 lokalmi z odrębnym prawem własnościowym oraz 5 lokalami wynajmowanymi.

Według stanu na 01.01.2011 r. nasza Spółdzielnia liczy 2 127 członków – ogółem 5 611 mieszkańców.