Go to Top

Wyniki przetargów

  • przetargiPrzetarg nieograniczony na na wykonanie Termomodernizacji – ocieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych V kondygnacyjnych w technologii lekkiej-mokrej wraz z robotami towarzyszącymi na zasobach Spółdzielni przy ul.  Gwarków 13-15 wygrała firma –  Zakład Ogólnobudowlany K-2 z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 1 d; 59-307 Raszówka.

     Termin wykonania prac od 1.08.2016 r. do 30.09.2016 r.

  • Przetarg nieograniczony na na wykonanie Termomodernizacji – ocieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych V kondygnacyjnych w technologii lekkiej-mokrej wraz z robotami towarzyszącymi na zasobach Spółdzielni przy ul. Krupińskiego 103-109; Gwarków 17-21; Gwarków 23-29 wygrała firma –  Zakład Ogólnobudowlany K-2 z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 1 d; 59-307 Raszówka.

                 Termin wykonania prac do 31.08.2016 r.

 

  • Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych wygrały:

    • przy ul. Gwarków 1-11 firma  U. „CERTUS” Piotr Bartosik; 59-335 Szklary Górne  49e.

    • przy ul. Krupińskiego 117-119  firma  Zakład Ogólnobudowlany „MAT-BUD”  Artur Maciaszek; 59-300 Chróstnik 13A.

                Termin wykonania prac do 30.06.206 r.