Go to Top

SEGREGACJA ODPADÓW NA NASZYM OSIEDLU

Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 208/2016 r. z dniem 01.01.2017 r. ustalił zmianę sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieselektywnego na selektywny, tym samym zobowiązuje Szanownych mieszkańców do segregacji odpadów.

Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. Nic dziwnego, ponieważ przeciętny Polak wytwarza co roku ok. 300 kg śmieci, z czego wciąż odzyskujemy niewiele – zaledwie kilka procent, więc góry odpadów rosną w zastraszającym tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas samych.

Może jeżeli każdy z nas uświadomi sobie, dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne i jakie korzyści daje recykling, to zmieni się nasza mentalność i będziemy segregować odpady chętniej i efektywniej?

Każdy chyba słyszał o tym, że należy segregować odpady. Ale po co to robić? Jakie to daje nam korzyści? Czy istnieją jakieś wymierne korzyści dla osób segregujących śmieci, poza czystym sumieniem i świadomością, że przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego?

Otóż tak. Oto i one:

 • Po pierwsze, ten, kto segreguje śmieci, mniej płaci za ich wywóz. Niższa opłata za posegregowane śmieci jest logiczna, bo zmniejszając objętość nieposegregowanych odpadów, automatycznie zmniejsza się koszty ich wywozu.
 • Po drugie segregacja odpadów powoduje redukcje ilości odpadów na wysypiskach oraz to, że żyjemy w czystym środowisku.
 • Każdy, kto segreguje odpady przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Bo dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego od odpadów, zasoby pierwotne są, mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej.

Pamiętaj, że:

 • Sortowanie odpadów chroni środowisko, w którym żyjesz,
 • Najbardziej skuteczne jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, to znaczy w Twoim domu,
 • Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni oraz 2,5m3 przestrzeni na składowisku,
 • Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew,
 • Powtórne wykorzystanie około 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić: 580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej, 180 kg wapienia i 60 kg skalenia,
 • Folię należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na plastik a nie do odpadów zmieszanych,
 • W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower,
 • odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy).

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego osiedla, więc jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów zacznij już od dziś!

ODPADY iii

Więcej na stronie: http://odpady.lubin.pl