Go to Top

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA W CZTERECH CZĘŚCIACH W DNIACH 04.06.2024, 05.06.2024, 11.06.2024 ORAZ 12.06.2024 R. PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI DOTYCZĄCEJ TERMINÓW PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH LOKALI. WYKAZ PODZIAŁU LOKALI UMIESZCZONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU.