Go to Top

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

Gaczyński Andrzej Przewodniczący
Kozłowski Arkadiusz Zastępca Przewodniczącego 
Bąblewski Marcin Sekretarz 
Adamczewska Edyta
Członek
Blusowicz Ariel Członek
Madej Mirosław Członek 
Pakos Henryk Członek

Począwszy od 5 września 2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 16:00 do 17:00.
Radca prawny udziela porad prawnych użytkownikom lokali w zakresie Prawa Spółdzielczego
w poniedziałki w godz. od 9:00 do 13:00 oraz w czwartki w godz. od 11:00 do 15:00.