Go to Top

Dokumenty

Statut:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Kliknij na przycisk, aby otworzyć dokument w formacie PDF

Regulaminy:

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zaznajomienia się w siedzibie Spółdzielni z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami z obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni, fakturami i umowami z osobami trzecimi oraz wynikami finansowymi poszczególnych nieruchomości.

Informacje dotyczące danych osobowych

Kliknij na przycisk, aby otworzyć dokument w formacie PDF