Go to Top

Przetargi

Przetarg nieograniczony na: wymianę wodomierzy oraz dostawę zestawu inkasenckiego do odczytu i rozliczenia

Załączniki: specyfikacja: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/SIWZ-wodomierze.pdf wykaz wodomierzy w węzłach: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wykaz-wodomierzy-w-węzłach-1.xlsx załącznik nr 2: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Załącznik-nr-2-formularz-wodomierze-2020.pdf wzór umowy: http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/wzór-umowy-wodomierze-1.docxparafowany.pdf

Zapytanie ofertowe -wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej

Załączniki: SIWZ – przeglądy inst. gazowej i wentylacyjnej http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/SIWZ-przeglądy-inst.-gazowej-i-wentylacyjnej.pdf Procedura postępowania podczas wykonywania przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Procedura-postępowania-podczas-wykonywania-przeglądów-instalacji-gazowej-i-wentylacyjnej-w-lokalach-mieszkalnych.pdf Załacznik nr 1 – WYKAZ BUDYNKÓW i LOKALI http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Załacznik-nr-1-WYKAZ-BUDYNKÓW-i-LOKALI.pdf Załącznik nr 2 – wzór umowy przegląd inst. gazowej i went. http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Załącznik-nr-2-wzór-umowy-przegląd-inst.-gazowej-i-went.-.pdf Załącznik nr 3 do SIWZ przeglady wentylacyjne http://smlwwyzykowskiego.pl/wp-content/uploads/2020/07/Załącznik-nr-3-do-SIWZ-przeglady-wentylacyjne.pdf