Go to Top

III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. GWARKÓW 16/9 W LUBINIE.