Go to Top

Archives

PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Pełnomocnik przed pobraniem mandatu do głosowania i udziałem w Walnym Zgromadzeniu  winien okazać do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość. Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania w każdy dzień roboczy w godzinach poniedziałki, środy i czwartki od 0700 do 1500, wtorki od 07 00do 17 00, w piątki od 07 00 do 13 00 w siedzibie administracji Spółdzielni przy ul. Krupińskiego 45 w Lubinie oraz na stronie internetowej Spółdzielni ( druk do Czytaj Więcej