Go to Top

DODATEK MIESZKANIOWY

Informujemy, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych oraz powierzchniowych

Świadczenie to funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych należy składać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.