Go to Top

ODPOWIEDŹ NA PETYCJE SKIEROWANE DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE WPROWADZENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE PUŁAPU REKOMPENSOWANYCH CEN CIEPŁA SIECIOWEGO DLA ODBIORCÓW MIESZKANIOWYCH.