Go to Top

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

Uwaga mieszkańcy.

 Informujemy, że Lubińskie Spółdzielnie Mieszkaniowe złożyły w imieniu Państwa protest przeciwko naliczaniu opłaty za śmieci od ilości zużytej wody. Jak już Państwo wiecie, termin wprowadzenia nowej opłaty jak również sposób w jaki będzie naliczana odroczono do czerwca 2020r. Jednakże w dalszym ciągu Spółdzielnie prowadzą negocjacje i rozmowy. 
W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Spółdzielni zamieszczonego w skrzynkach na listy „Oświadczenia
 o ilości zamieszkujących osób”.