Go to Top

Przekazujemy w załączeniu treść projektów uchwał, które zostały zgłoszone przez członków Spółdzielni i mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.