Go to Top

Informacje i porady

WNIOSKI

link icon

  WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ – PRZYKŁAD DRUK – ZMIANA ADRESU DO KORESPONDENCJI WNIOSEK O PRZEŁOŻENIE PODZIELNIKÓW – WYMIANA KALORYFERÓW

O LUBIŃSKIEJ KRANÓWCE

link icon

„Mieszkańcy Lubina piją wodę pobieraną z blisko 30 studni głębinowych i śmiało można powiedzieć, że ma skład chemiczny zbliżony do cenionych wód mineralnych butelkowanych…”. Więcej w artykule MPWIK sp. z o.o. w Lubinie, który zamieszczamy poniżej. [box] Woda_jak_lekarstwo[/box]

DODATEK MIESZKANIOWY

link icon

Informujemy, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych oraz powierzchniowych Świadczenie to funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 Czytaj Więcej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

link icon

Informujemy, iż na terenie Lubina działa PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), do którego możecie Państwo bez ponoszenia opłat oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Warunkiem jest dostarczenie ich we własnym zakresie i okazanie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania Czytaj Więcej

OSTRZEŻENIE PRZED ZŁODZIEJAMI

link icon

Trwają wakacje. Policja ostrzega, że to ulubiony czas dla włamywaczy. Najpopularniejszą metodą kradzieży jest wejście do mieszkania pod pretekstem przeglądu szybów kominowych, instalacji gazowej bądź wentylacyjnej. Przypominamy Państwu, iż w przypadku takich przeglądów wykonywanych przez pracowników spółdzielni (bądź na jej zlecenie), jesteście Państwo zawsze o tym wcześniej informowani. Poniżej apel Komendy Powiatowej Policji w Lubinie do mieszkańców.